top of page

Klíčové osobnosti zámku Maleč

František Ladislav Rieger

1818-1903

Patří k nejvýznamnějším českým osobnostem 19. století. Úsilím o národní emancipaci, politickou činností, organizováním společenského, kulturního i hospodářského života, rozhledem, vzděláním i lidskými kvalitami dosáhl zcela výjimečné autority i popularity.  

 

Nazýván Vůdcem národa, obdržel četná vyznamenání a byl povýšen císařem s titulem baron do šlechtického stavu.

 

Zemřel ve věku 84 let v roce 1903 a jeho vskutku královský pohřeb se stal velkolepou celonárodní manifestací.

Jeho celoživotní úsilí o rozvoj českého národa a obnovu české státnosti nesporně přispělo k jejímu naplnění v roce 1918.

Více se můžete dozvědět z pořadu České televize Historie.cs.

Zleva: Marie Riegrová roz. Palacká, syn Bohumil Rieger, dcera Marie Červinková-Riegrová, F. L. Rieger, dcera Libuše Bráfová

František Palacký

1798-1876

Palacký byl všeobecně uznáván jako Otec národa a dnes je jistě jednou z nejvýznamnějších osobností celé naší historie. 

Český historik, filozof a politik; zakladatel novodobého českého dějepisectví, organizátor české vědy, kulturního a společenského života, ideolog českého národního obrození. 

Jeho dceru Marii si vzal za manželku F. L. Rieger, jeho mladší spolupracovník v obrozeneckém hnutí a spoluzakladatel první české politické strany.

 

F. Palacký se po smrti své manželky stal členem rodiny svého zetě  a prožil na zámku Maleč posledních 14 let svého života. Napsal zde mimo jiné také část svého stěžejního díla "Dějiny národu
českého v Čechách a v Moravě".

Více se můžete dozvědět z pořadu České televize Historie.cs.

bottom of page