Památník F.L. Riegra a F. Palackého

Zámek byl 40 let letním sídlem jednoho z nejvýznamnějších českých politiků 19.století F. L. Riegra a posledních 14 let svého plodného života i zázemím jeho tchána Otce národa Františka Palackého.

V roce 2018 jsme v rámci akcí připomínajících 200 leté výročí narození F. L. Riegra, v den 220. narozenin F. Palackého otevřeli zcela novou stálou expozici představující život a dílo těchto dvou nejvýznamnějších osobností 19. století, kteří významně přispěli k emancipaci a rozvoji českého národa.

Výsledky jejich mnohaletého úsilí jistě přispěly ke vzniku moderního československého státu v roce 1918.

Prohlídka expozice

Prohlídka expozice je s audiodoprovodem náročného odborného textu historika     a předního znalce 19. století, profesora Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy. Prochází celou řadou zrestaurovaných zámeckých interiérů s původním mobiliářem, včetně dochovaných pracoven obou osobností. Je určena opravdovým zájemcům o počátky české politiky a vzestup českého národního sebeuvědomění a také jako osvěta pro dospívající mládež vyšších gymnazijních ročníků a studenty univerzit humanitních oborů.                                                                                       Expozice nechává v autentickém prostředí Palackého s Riegrem vystoupit            z učebnic a nabízí kromě jiného i pohled na hodnoty, jež bychom u soudobých představitelů veřejného života uvítali i dnes. Důkladné vzdělání, všestranný rozhled, konzistentní názory opřené o pevné životní postoje, vysoký morální kredit a především nezištnou službu národu a veřejnosti.

 

Zahraničním zájemcům je k dispozici verze v angličtině a němčině v tištěné podobě.

kudyznudy-RGB.jpg