top of page

Památník F.L. Riegra a F. Palackého

Prohlídka expozice

Vítejte na zámku Maleč

havlicek.png

Prohlídka expozice je s audiodoprovodem náročného odborného textu historika a předního znalce 19. století, profesora Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy.

 

Prochází celou řadou zrestaurovaných zámeckých interiérů s původním mobiliářem, včetně dochovaných pracoven obou osobností. Je určena opravdovým zájemcům o počátky české politiky a vzestup českého národního sebeuvědomění a také jako osvěta pro dospívající mládež vyšších gymnazijních ročníků a studenty univerzit humanitních oborů.

 

Expozice nechává v autentickém prostředí Palackého s Riegrem vystoupit z učebnic a nabízí kromě jiného i pohled na hodnoty, jež bychom u soudobých představitelů veřejného života uvítali i dnes. Důkladné vzdělání, všestranný rozhled, konzistentní názory opřené o pevné životní postoje, vysoký morální kredit a především nezištnou službu národu a veřejnosti.

 

Zahraničním zájemcům je k dispozici verze v angličtině a němčině v tištěné podobě.

LOGO ZÁMEK MINI (1).jpg
bottom of page